Giò Heo Non

Apr 22, 2016 laviem 0

Chân giò Chân giò hay giò heo/giò lợn hay gọi đơn giản là giò hay giò hầm là một món ăn thông dụng được chế […]